logo

Porozumění textu

I. - úvodní informace
Název:
Porozumění textu
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Petra Kovalová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • prohlubovat u žáků schopnost porozumění textu [žák odpoví správně na otázky za textem]
  • vést žáky ke schopnosti pojmenovat příčinu chybného řešení úlohy [žák pojmenuje kde a proč udělal chybu]
  • rozvíjení schopnosti porozumění textu [žák je schopen porozumět textu, hledat v něm potřebné informace, dávat je do vzájemných souvislostí]
Jazykové cíle a ověření:
  • překlad vybraných slov v textu [žák přeloží vybraná slov z českého do anglického jazyka]
  • []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • práce s textem
  • diskuse
  • samostatná práce
Učební pomůcky:
pracovní list

Popis hodiny
Úvod
- běžný začátek hodiny (TK, téma hodiny, absence) - v českém jazyce
- tato hodina je koncipovaná jako hodina, ve které dochází k procvičení a upevnění dovedností při práci s podobným typem úloh, pokud chcete tuto aktivitu použít ve třídě, která s takovýmto typem úloh ještě moc nepracovala, doporučuji jednotlivé části hodiny popřeházet (tzn. nejdřív práce s textem, poté reflexe tematiky)
Hlavní část
- učitel se ptá žáků, proč je schopnost porozumění textu důležitá, v čem je její užitečnost pro jejich další praktický život
- učitel se zeptá žáků v čem a proč podle nich chybovali při plnění takovéhoto úkolu minule
- učitel vyzve žáky, aby si sami pro sebe teď zformulovali (ústně či písemně - záleží na učiteli) pravidla práce s podobným typem úloh či vhodný postup řešení, společně potom se žáky učitel pravidla a postup projde
- nejprve žáci dostali za úkol vyřešit pracovní list (pravdivé a nepravdivé výroky), poté jsme procházeli správné řešení, hledali oporu pro zdůvodnění odpovědi přímo v textu
- následuje práce s pracovním listem - žáci jej samostatně vypracují, po uplynutí časového limitu, učitel se žáky projde správné řešení - důležité je vše zdůvodnit, podložit pasáží z textu
- na závěr se učitel ptá, kde žáci udělali chybu tentokrát, jak se jí mohli vyhnout apod.
Závěr
- aby přechod k anglickým výrazům nebyl násilný začneme překladem názvů měst, které se v textu vyskytují - Jamestown, Newfoundland a ptáme se žáků, proč asi dostaly takové jméno, jestli znají i jiné podobné názvy měst
- pokračujeme překladem další klíčových pojmů textu

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
zeměland ikona zvuk
Severní AmerikaNorth America ikona zvuk
objevitdiscover ikona zvuk
kolonizacecolonization ikona zvuk
městocity, town ikona zvuk poznamka
novýnew ikona zvuk
mořeplavbavoyage ikona zvuk
najítfind ikona zvuk
objevitelské plavbyvoyages of discovery ikona zvuk
AmerikaAmerica ikona zvuk
objevitela discoverer ikona zvuk