logo

Edgar Allan Poe - Zánik domu Usherů

I. - úvodní informace
Název:
Edgar Allan Poe - Zánik domu Usherů
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Petra Kovalová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit žáky s různými podobami literatury období romantismu [popíše s jakými literárními památkami období romantismu se setkal a čím se od sebe lišily]
  • seznámit žáky s tvorbou E. A. Poea [vysvětlí základní rysy tvorby E. A. Poea]
  • zopakovat prvky líčení [vyjmenuje typické znaky líčení a najde ukázky líčení v textu]
Jazykové cíle a ověření:
  • zopakovat vybrané pojmy literární teorie [přeloží vybraná slova]
  • představit nové pojmy literární teorie [zapíše si a na závěr hodiny zopakuje vybraná slovíčka]
  • []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad
  • práce s textem
Učební pomůcky:
čítanka Fraus 8

Popis hodiny
Úvod
- běžný začátek hodiny (TK, absence, téma hodiny)
- opakování učiva minulých hodin - literární památky doby romantismu
Hlavní část
povídka E. A. Poea Zánik domu Usherů
- žáci si nejprve v tichosti přečtou text
- práce s pracovním listem - žáci mají vybrat, které pojmy se hodí k tomuto textu (výrazy jsou v aj, viz příloha)
- kontrola a rozbor pracovního listu - nejprve všechny výrazy přeložíme, poté správné řešení
- prohloubení analýzy textu - zdůvodnění, proč se výrazy hodí pro charakteristiku povídky; zaměříme se zejména na vypravěče, atmosféru a výrazové prostředky, prvky líčení...
Závěr
- zápis do sešitu - E. A. Poe a jeho tvorba
- upevnění slovní zásoby v aj - učitel vybírá slova, která mají žáci za úkol přeložit (pokud zbyde čas, můžeme opakování pojmout formou soutěže:
a) jednotlivců
b) dvou skupin, které si vzájemně zadávají slova k překladu, učitel je pouze arbitr vhodnosti a správnosti výrazů
c) více skupin, učitel zadává pojmy, skupina překládá, následuje vyhodnocení

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
hororový příběha horror story ikona zvuk poznamka
vypravěčnarrator ikona zvuk
románnovel ikona zvuk
báseňpoem ikona zvuk
poeziepoetry ikona zvuk
prózaprose ikona zvuk
strachfear ikona zvuk
popisdescription ikona zvuk