logo

Kytice - rozbor balady

I. - úvodní informace
Název:
Kytice - rozbor balady
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Petra Kovalová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit žáky s pojmem balada [definuje pojem balada]
  • rozbor vybrané balady z Kytice [odpovídá na otázky k textu]
  • opakování učiva minulé hodiny [uvede informace z minulé hodiny]
Jazykové cíle a ověření:
  • opakování pojmů z minulé hodiny [uvede anglické ekvivalenty českých výrazů]
  • []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • práce s textem
  • opakování
  • výklad
Učební pomůcky:
text vybrané balady

Popis hodiny
Úvod
- běžný začátek hodiny (pozdrav, TK, absence, téma hodiny)
- opakování učiva minulé hodiny - Kytice - žáci mají za úkol uvést pojmy, které by souvisely s Kyticí od K. J. Erbena, zároveň mají uvést jejich anglický ekvivalent a vysvětlit, jak dané pojmy s Kyticí souvisí
Hlavní část
- vyučující rozdá žákům pracovní list - pro každého žáka či dvojici je třeba připravit zvláštní pracovní list, na kterém bude vynechána jedna sloka
- žáci mají za úkol sloku doplnit, tzn. vymyslet tak, aby odpovídala zbytku textu po obsahové i formální stránce (tato aktivita je inspirací ze školení Kritické čtení, Znojmo 2011)
- výsledky práce přečteme nahlas a posoudíme, jak se žákům povedla
- přečteme baladu ještě jednou v původním a úplném znění
- vyučující pokládá žákům otázky k textu - postavy, prostředí apod. (výrazy přeložíme také do angličtiny)
Závěr
- na závěr uspořádáme malou soutěž - žáci mají za úkol napsat v co nejkratším čase názvy všech, nebo alespoň co nejvíce Erbenových balad

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
mýtusmyth ikona zvuk
romantismusRomanticism ikona zvuk
matkamother ikona zvuk
báseňpoem ikona zvuk
jezero, jezeraa lake, lakes ikona zvuk
trestpunishment ikona zvuk
dceradaughter ikona zvuk
báseň lyrickoepickályrical epic poem ikona zvuk
vinaguilt ikona zvuk
baladaballad ikona zvuk