logo

Opakování - samohlásky a souhlásky

I. - úvodní informace
Název:
Opakování - samohlásky a souhlásky
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Dagmar Kachlířová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • rozdělení samohlásek [žák vyjmenuje dlouhé a krátké samohlásky]
  • rozdělení souhlásek [žák vyjmenuje měkké a tvrdé souhlásky]
  • používání správného i/y [při ústním i písemném zkoušení prokáže žák své znalosti]
Jazykové cíle a ověření:
  • porozumět anglickým pojmům samohlásky krátké a dluhé [žák na požádaní v AJ vyjmenuje krátké a dlouhé samohlásky (česky)]
  • porozumět anglickým pojmům souhlásky tvrdé a měkké [žák na požádání v AJ vyjmenuje souhlásky tvrdé a měkké (česky)]
  • pochopit příkaz anglicky [žák splní pokyn, tím prokáže, že ho pochopil]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • práce u tabule
  • práce ve dvojicíh
  • práce s výukovým programem na PC
Učební pomůcky:
tabule
výukový program na PC
didaktická hra

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav v ČJ i AJ.
Seznámení s cílem a náplní hodiny.
Hlavní část
Společné opakování rozdělení samohlásek a souhlásek u tabule.
(vybrané pojmy i v AJ)
Práce ve dvojicích - didatická hra (psaní správného i/y). Jedná se o didaktickou hru s plánem, do kterého žáci přiřazují slova s měkkou a tvrdou slabikou - tam, kam patří. Žáci pracují ve dvojicích.
Práce na PC - psaní i/y u souhlásek, jedná se o výukový program na CD "Čeština v ZOO" - žáci plní zadané úkoly a uzdravují tím nemocná zvířata v ZOO, naučení příkazů v AJ, pochopení příkazu v AJ.
Závěr
Souhrn probíraného učiva, zadání domácího úkolu.
Rozloučení v ČJ i AJ.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
samohlásky dlouhélong vowels ikona zvuk
samohlásky krátkéshort vowels ikona zvuk
souhláskyconsonants ikona zvuk
souhlásky měkkésoft vowels ikona zvuk
souhlásky tvrdéhard vowels ikona zvuk
Najdi to slovo!Find the word! ikona zvuk
Ukaž to slovo!Show / Mime the word! ikona zvuk
Použijte slova ve větách.use the words in sentences ikona zvuk
Napiš to na tabuli.Write it on the blackboard. ikona zvuk
Na shledanou.Good bye. ikona zvuk
Dobrý den, žáci.Hello, everybody. ikona zvuk
Naučte se to nazpaměť.Learn it by heart. ikona zvuk
nová slovanew words ikona zvuk