CLIL do škol - Fotogalerie

Fotodokumentace projektu pořízená ze seminářů projektu, pilotování prvků CLIL ve výuce na partnerských školách
a z porad řešitelského týmu projektu.

Termíny seminářů:

25. 11. 2009, 10. 9. 2010, 14.4. 2012, 22.5 2012, 29. 5. 2012, 2. 6. 2012, 7. 6. 2012, 19. 6.2012, 1.9. 2012

 

ZPĚT