•  
 

Nabídka kurzů na PS 2017

Centrum celoživotního vzdělávání pro Vás připravilo několik zajímavých kurzů, které jsou pro Vás zdarma.

Kompletní nabídka kurzů na PS 2017:

https://is.muni.cz/auth/obchod/fakulta/ped/CZV/kurzy_CZV/czv_zam/