•  
 

Informace pro zaměstnance

Na této stránce budou soustředěny informace pro fakultní pracoviště, která realizují programy celoživotního vzdělávání. Obsah bude postupně doplňován o odkazy na platnou legislativu, vzory dokumentů, příp. návody a doporučení.

Dokumenty ke stažení

Určeno katedrám: pokud budete chtít nabídnout kurz v CŽV, prosím vyplňte tuto tabulku a doručte na Centrum celoživotního vzdělávání.

Návrhy (zřizovací tabulky) na kurzy, které budete chtít realizovat v JS 2018 (pro studenty, veřejnost) zasílejte na CCV nejlépe do 22. 1. 2018.  Kurzy můžete nabízet i v průběhu semestru.

Zřizovací tabulku zašlete na email karlisova@ped.muni.cz a 1x v tištěné podobě (s razítkem a podpisem) na CCV.

Seznam garantů kateder pro CŽV

Brožura s nabídkou oborů CŽV (akademický rok 2018/2019)

Brožura s nabídkou oborů CŽV na akademický rok 2018/2019 ke stažení zde.

Ceník celoživotního vzdělávání