•  
 

Informace pro zaměstnance

Na této stránce budou soustředěny informace pro fakultní pracoviště, která realizují programy celoživotního vzdělávání. Obsah bude postupně doplňován o odkazy na platnou legislativu, vzory dokumentů, příp. návody a doporučení.

Dokumenty ke stažení

Určeno katedrám: pokud budete chtít nabídnout kurz v CŽV, prosím vyplňte tuto tabulku a doručte na Centrum celoživotního vzdělávání.

Návrhy (zřizovací tabulky) na kurzy, které budete chtít realizovat v JS 2017 (pro studenty, veřejnost, zaměstnance) zasílejte na CCV do 6. 1. 2017.

Zřizovací tabulku zašlete na email karlisova@ped.muni.cz a 1x v tištěné podobě (s razítkem a podpisem) na CCV.

Legislativa

Vnitřní předpisy, směrnice

Kurzy pro zaměstnance PdF MU

Centrum celoživotního vzdělávání pro Vás připravilo několik zajímavých kurzů, které jsou pro Vás zdarma.

Kurzy PS 2016

1) Prezi (Jak na atraktivní prezentace jinak) - termín konání 27. 10. 2016

2) Moodl 2+ - termín konání 10. 11. 2016

3) Pracujte s odpovědníky jako e-technik - termín konání 24. 11. 2016

4) Prezentační dovednosti v angličtině - termín konání 1. 12. 2016

5) Konferenční dovednosti v angličtině - termín konání 8. 12. 2016

6) Webové nástroje Google pro efektivní práci (Google Drive a Google Docs) - termín konání 15. 12. 2016

7) Angličtina pro zaměstnance (jazyková úroveň: A2) - termín konání od 31. 10. 2016

8) Angličtina pro zaměstnance (jazyková úroveň: B1) - termín konání: od 2. 11. 2016

Přihlášky a podrobné informace o kurzech:

Do kurzů se můžete přihlašovat přes obchodní centrum: 

https://is.muni.cz/auth/obchod/fakulta/ped/CZV/kurzy_CZV/czv_zam/


Nabídka placených kurzů pro zaměstnance

Akreditace v systému DVPP (termíny, pokyny, návody)

Termíny přijímání žádostí o udělení akreditace: http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/terminy-prijimani-zadosti-o-udeleni-akreditace-v-systemu-5

Informace k akreditaci programů zaměřených na společné vzdělávání (inkluzi): http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/informace-k-akreditaci-programu-zamerenych-na-spolecne

Jak zpracovat žádost o akreditaci: http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/jak-zpracovat-zadost-o-akreditaci-vzdelavacich-programu

Standardy a metodická  doporučení: http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/standardy-a-metodicka-doporuceni

Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků: www.msmt.cz/file/38840/

Postup při podávání žádosti o prodloužení akreditace vzdělávacího programu: http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/prodlouzeni-akreditace-vzdelavaciho-programu

Veškeré dotazy ohledně akreditací v rámci DVPP směřujte prosím na email: karlisova@ped.muni.cz.

TERMÍNY PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ O UDĚLENÍ AKREDITACE V SYSTÉMU DVPP V ROCE 2016

Sběr žádostí pro únorovou akreditační komisi 2017

Aktuálně probíhá sběr žádostí o udělení akreditace, popř. o prodloužení akreditace. Žádosti zasílejte elektronicky na email p. Karlišové (karlisova@ped.muni.cz) na CCV do 11. 12. 2016 včetně. Kalkulaci programu nebo kurzu prosím konzultujte přímo s paní Mgr. Peschlovou z ekonomického oddělení.

Seznam garantů kateder pro CŽV

Ceník celoživotního vzdělávání