•  
 

Informace pro zaměstnance

Na této stránce budou soustředěny informace pro fakultní pracoviště, která realizují programy celoživotního vzdělávání. Obsah bude postupně doplňován o odkazy na platnou legislativu, vzory dokumentů, příp. návody a doporučení.

Dokumenty ke stažení

Určeno katedrám: pokud budete chtít nabídnout kurz v CŽV, prosím vyplňte tuto tabulku a doručte na Centrum celoživotního vzdělávání.

Legislativa

Vnitřní předpisy, směrnice

Akreditace v systému DVPP (termíny, pokyny, návody)

Termíny přijímání žádostí o udělení akreditace: http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/terminy-prijimani-zadosti-o-udeleni-akreditace-v-systemu-4

Jak zpracovat žádost o akreditaci: http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/jak-zpracovat-zadost-o-akreditaci-vzdelavacich-programu

Standardy a metodická  doporučení: http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/standardy-a-metodicka-doporuceni

Postup při podávání žádosti o prodloužení akreditace vzdělávacího programu: http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/prodlouzeni-akreditace-vzdelavaciho-programu

Veškeré dotazy ohledně akreditací v rámci DVPP směřujte prosím na email: karlisova@ped.muni.cz.

TERMÍNY PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ O UDĚLENÍ AKREDITACE V SYSTÉMU DVPP V ROCE 2016

Sběr žádostí pro listopadovou akreditační komisi 2016

Aktuálně probíhá sběr žádostí o udělení akreditace, popř. o prodloužení akreditace. Žádosti zasílejte elektronicky na email p. Karlišové (karlisova@ped.muni.cz) na CCV do 25. 9. 2016 včetně. Kalkulaci programu nebo kurzu prosím konzultujte přímo s paní Mgr. Peschlovou z ekonomického oddělení.

Seznam garantů kateder pro CŽV

Ceník celoživotního vzdělávání

Kurzy pro zaměstnance