•  
 

Informace pro zaměstnance

Na této stránce budou soustředěny informace pro fakultní pracoviště, která realizují programy celoživotního vzdělávání. Obsah bude postupně doplňován o odkazy na platnou legislativu, vzory dokumentů, příp. návody a doporučení.

Dokumenty ke stažení

Určeno katedrám: pokud budete chtít nabídnout kurz v CŽV, prosím vyplňte tuto tabulku a doručte na Centrum celoživotního vzdělávání.

Návrhy (zřizovací tabulky) na kurzy, které budete chtít realizovat v JS 2017 (pro studenty, veřejnost) zasílejte na CCV do 20. 1. 2017.

Zřizovací tabulku zašlete na email karlisova@ped.muni.cz a 1x v tištěné podobě (s razítkem a podpisem) na CCV.

Legislativa

Vnitřní předpisy, směrnice

Kurzy pro zaměstnance PdF MU

Centrum celoživotního vzdělávání pro Vás připravilo několik zajímavých kurzů, které jsou pro Vás zdarma.

Kompletní nabídka kurzů na JS 2017:

https://is.muni.cz/auth/obchod/fakulta/ped/CZV/kurzy_CZV/czv_zam/

Akreditace v systému DVPP (termíny, pokyny, návody)

Termíny přijímání žádostí o udělení akreditace: http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/terminy-prijimani-zadosti-o-udeleni-akreditace-v-systemu-5

Informace k akreditaci programů zaměřených na společné vzdělávání (inkluzi): http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/informace-k-akreditaci-programu-zamerenych-na-spolecne

Jak zpracovat žádost o akreditaci: http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/jak-zpracovat-zadost-o-akreditaci-vzdelavacich-programu

Vzorová šablona k vyplnění: https://is.muni.cz/auth/do/ped/CCV/akr/?lang=cs

Standardy a metodická  doporučení: http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/standardy-a-metodicka-doporuceni

Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků: www.msmt.cz/file/38840/

Postup při podávání žádosti o prodloužení akreditace vzdělávacího programu: http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/prodlouzeni-akreditace-vzdelavaciho-programu

Veškeré dotazy ohledně akreditací v rámci DVPP směřujte prosím na email: karlisova@ped.muni.cz.

TERMÍNY PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ O UDĚLENÍ AKREDITACE V SYSTÉMU DVPP V ROCE 2017

Sběr žádostí pro červnovou akreditační komisi 2017

Aktuálně probíhá sběr žádostí o udělení akreditace, popř. o prodloužení akreditace. Žádosti zasílejte elektronicky na email p. Karlišové (karlisova@ped.muni.cz) na CCV do 2. 5. 2017 včetně. Kalkulaci programu nebo kurzu prosím konzultujte přímo s paní Mgr. Peschlovou z ekonomického oddělení.

Seznam garantů kateder pro CŽV

Ceník celoživotního vzdělávání