•  
 

Zápis do programu celoživotního vzdělávání

Zápis do programu celoživotního vzdělávání proběhne v sobotu 22. 9. 2018 v 10:00 hod., učebna 1, Poříčí 7 nebo učebna 50, Poříčí 9 (dle oboru).

V učebně 1 (Poříčí 7) proběhnou zápisy pro tyto obory: bude doplněno

V učebně 50 (Poříčí 9) proběhnou zápisy pro tyto obory: bude doplněno

K zápisu si s sebou vezměte: 

  • svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, který Vás identifikuje,
  • doporučujeme vzít s sebou i psací potřeby.

U zápisu obdržíte: 

  • rozhodnutí o přijetí do programu CŽV
  • heslo pro přístup do Informačního systému MU
  • potvrzení o účasti v celoživotním vzdělávání
  • informace pro nově přijaté účastníky (nákup v obchodním centru, zápis předmětů, rozvrh, podmínky a specifika v programu celoživotního vzdělávání)
  • pokyny k BOZP a PO

Harmonogram zápisu: bude doplněno

Plná moc k převzetí rozhodnutí 

K převzetí rozhodnutí a k zápisu do programu je možné zmocnit jinou osobu písemnou plnou mocí opatřenou podpisem zmocnitele. Podpis není nutné ověřovat notářsky.

Plná moc - vzor

Plná moc - vzor

Fotografování pro čipovou kartu účastníka celoživotního vzdělávání

V den zápisu bude každý nově přijatý uchazeč v prostorách fakulty vyfotografován pro účel výroby čipového průkazu účastníka celoživotního vzdělávání. Nelze akceptovat vlastní přinesené pasové fotografie! Karta slouží pro pohyb pouze v rámci univerzity (vstupy do učeben, výpůjčky knih atd.) lze využít i kartu z předchozího studia na MU. Pokud ji stále vlastníte, zkontrolujte, zda je aktivní v sekci KARTA v Osobní administrativě. Pokud ano, není třeba objednávat novou.

Fotografování probíhá i v termínech mimo zápis. Celoroční fotografování zajišťuje Ústav výpočetní techniky MU, podrobnosti zde. Tuto možnost mohou využít ti, kteří se nemohou osobně zúčastnit zápisu.

Rozvrhy 1. ročníků (přijatí v akademickém roce 2018/2019)

bude doplněno

UPOZORNĚNÍ: Účastníci, kteří byli přijati do tzv. "nultých ročníků" (tzn. nebyli přijati do řádného studia z kapacitních důvodů) obdrželi v srpnu písemné rozhodnutí o přijetí do programu CŽV i s dalšími důležitými informacemi. Zápisu se tedy neúčastní. Mohou se však zúčastnit focení.