•  
 

Zápis do programu celoživotního vzdělávání

Plánovaný termín zápisu v roce 2017 

Zápis do programu celoživotního vzdělávání proběhne v sobotu 23. 9. 2017 v dopoledních hodinách. Bližší informace - čas a místo konání - budou upřesněny. Upřesnění místa a času konání naleznou přijatí uchazeči také ve své e-přihlášce. 

Účastníci, kteří byli přijati do tzv. "nultých ročníků" obdrží rozhodnutí o přijetí do programu písemně i s dalšími informacemi.

K zápisu si s sebou vezměte: 

  • svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, který Vás identifikuje,
  • doporučujeme vzít s sebou i psací potřeby.

Plná moc k převzetí rozhodnutí 

K převzetí rozhodnutí a k zápisu do programu je možné zmocnit jinou osobu písemnou plnou mocí opatřenou podpisem zmocnitele. Podpis není nutné ověřovat notářsky.

Plná moc - vzor

Plná moc - vzor

Fotografování pro čipovou kartu účastníka celoživotního vzdělávání

V den zápisu bude každý přijatý uchazeč v prostorách fakulty vyfotografován pro účel výroby čipového průkazu účastníka celoživotního vzdělávání. Nelze akceptovat vlastní přinesené pasové fotografie!

Fotografování probíhá i v termínech mimo zápis. Celoroční fotografování zajišťuje Ústav výpočetní techniky MU, podrobnosti zde.