•  
 

Zápis do programu celoživotního vzdělávání

Zápis do programu celoživotního vzdělávání proběhne v sobotu 23. 9. 2017 v 10:00 hod., učebna 1, Poříčí 7 nebo učebna 50, Poříčí 9 (dle oboru).

V učebně 1 (Poříčí 7) proběhnou zápisy pro tyto obory:

DAP Dějepis pro ZŠ, Zeměpis pro ZŠ, DAP Fyzika pro ZŠ, DAP Chemie pro ZŠ,  Základy společenských věd pro SŠ, Hudební výchova pro SŠ, Aplikovaná behaviorální analýza, Učitel odborných předmětů na SŠ, DPS Chemie pro ZŠ, Učitelství praktického vyučování, DAP Anglický jazyk, Český jazyk, Ruský jazyk, Německý jazyk pro ZŠ i SŠ, Český jazyk pro ped.pracovníky, Český jazyk pro učitele 1. stupně ZŠ vzdělané na slovenských školách.

V učebně 50 (Poříčí 9) proběhnou zápisy pro tyto obory:

Studium pro výchovné poradce, Prevence sociálně patologických jevů, všechny obory Speciální pedagogiky, Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. st. ZŠ a SŠ, všechny obory Výtvarné výchovy, Expresivní terapie se zaměřením na arteterapii, Asistent pedagoga, Pedagog volného času, Vychovatelství.


K zápisu si s sebou vezměte: 

 • svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, který Vás identifikuje,
 • doporučujeme vzít s sebou i psací potřeby.

U zápisu obdržíte: 

 • rozhodnutí o přijetí do programu CŽV
 • heslo pro přístup do Informačního systému MU
 • potvrzení o studiu v celoživotním vzdělávání
 • informace pro nově přijaté účastníky (nákup v obchodním centru, zápis předmětů, rozvrh, podmínky a specifika v programu celoživotního vzdělávání)

Harmonogram zápisu:

 • 10:00 - 10:30 hod.
 • - registrace, vyzvednutí rozhodnutí o přijetí, přístupového hesla do Informačního systému MU
 • 10:30 hod.
 • - úvodní přednáška (studijní záležitosti)
 • 11:30 hod.
 • - přednáška o Informačním systému
 • 11:30 - 14:00 hod.
 • - fotografování účastníků na průkazky CŽV (netýká se těch, kteří na MU studovali a fotografii v ISu již mají), fotografování proběhne v učebně 58, budouva A, Poříčí 9

Plná moc k převzetí rozhodnutí 

K převzetí rozhodnutí a k zápisu do programu je možné zmocnit jinou osobu písemnou plnou mocí opatřenou podpisem zmocnitele. Podpis není nutné ověřovat notářsky.

Plná moc - vzor

Plná moc - vzor

Fotografování pro čipovou kartu účastníka celoživotního vzdělávání

V den zápisu bude každý nově přijatý uchazeč v prostorách fakulty vyfotografován pro účel výroby čipového průkazu účastníka celoživotního vzdělávání. Nelze akceptovat vlastní přinesené pasové fotografie!

Fotografování probíhá i v termínech mimo zápis. Celoroční fotografování zajišťuje Ústav výpočetní techniky MU, podrobnosti zde. Tuto možnost mohou využít ti, kteří se nemohou osobně zúčastnit zápisu.

Rozvrhy 1. ročníků (přijatí v akademickém roce 2017/2018)

https://is.muni.cz/do/ped/CCV/64950723/71261302/?studium=733657;vysl=836459

UPOZORNĚNÍ: Účastníci, kteří byli přijati do tzv. "nultých ročníků" (tzn. nebyli přijati do řádného studia z kapacitních důvodů) obdrželi v srpnu písemné rozhodnutí o přijetí do programu CŽV i s dalšími důležitými informacemi. Zápisu se tedy nemusí účastnit. Mohou se však zúčastnit focení.