•  
 
Učitelství ruského jazyka pro základní školy

Učitelství ruského jazyka pro základní školy


Program je v souladu s § 8 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Je určen absolventům magisterského studia učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ (příp. absolventům neučitelského odborného magisterského studia, kteří získali absolvováním doplňkového pedagogického studia kvalifikaci učitele všeobecně vzdělávacích předmětů na 2. stupeň ZŠ) k rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět 2. stupně ZŠ. Absolvent získá způsobilost vyučovat další aprobační předmět a to ruský jazyk pro ZŠ.

  • Podmínky pro přijetí: ukončené vysokoškolské magisterské studium učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ (příp. neučitelské odborné magisterské studium doplněné učitelskou kvalifikací na 2. stupeň ZŠ získanou absolvováním doplňkového pedagogického studia)
  • Požadované materiály: úředně ověřená kopie VŠ diplomu (příp. i dokladu o učitelské kvalifikaci) a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky)
  • Přijímací řízení je výběrové na základě doložených materiálů. V případě velkého počtu uchazečů bude kritériem výběrového řízení průměrná známka ze státní závěrečné zkoušky. Výběrové řízení proběhne v polovině měsíce září. Po tomto termínu budou uchazeči informováni o přijetí/nepřijetí a obdrží další informace.
  • Délka: 6 semestrů
  • Cena: 6 000 Kč/1 semestr
  • Garant: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
  • Vyučovací jazyk: ruský jazyk
  • Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2018

    Informace ke stažení