•  
 

Rozšiřující programy

Rozšiřující programy jsou určeny pro absolventy magisterského studia pedagogických fakult, kteří si jejich absolvováním mohou rozšířit aprobaci o další předmět.

Základní údaje:

 • Termín podání přihlášky je od 1. 3. 2016 do 31. 8. 2016 (kromě oborů zaměřených na anglický jazyk a UBOO, viz informace u oboru).
 • Výuka probíhá zpravidla jednou týdně nebo jednou za dva týdny v pátek nebo sobotu (upřesnění podá katedra realizující příslušný program).
 • Přijímací řízení je výběrové na základě zaslaných dokumentů, kromě oborů zaměřených na anglický jazyk, pro které může být stanoven písemný test. V případě velkého počtu uchazečů bude kritériem výběrového řízení průměrná známka ze státní závěrečné zkoušky.Přílohou k průvodce e-přihlášky je úředně ověřený diplom absolventa vysoké školy, vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatek k diplomu (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky). 
 • Programy jsou ukončeny absolvováním závěrečné zkoušky a předložením závěrečné práce.
 • Tyto programy CŽV jsou akreditovány a jsou v souladu se Zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.
 • Osvědčení o absolvování je přílohou diplomu VŠ.
 • Typ přihlášky: pouze elektronická přihláška (e-přihláška). Uchazeči o CŽV si vytisknou průvodku, ke které přiloží doklady o požadovaném vzdělání a vše zašlou na Centrum CCV PdF MU, Poříčí 7, 603 000 Brno. Nekompletní přihlášky budou vráceny! Pokud v době podání přihlášky nemáte ještě VŠ diplom, je nutno dodat doklad o ukončení studia, vydaný studijním oddělením příslušné fakulty.

 • 1. Rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět (DAP) 2. stupně základní školy (ZŠ)

  Program je určen pro absolventy:

  • magisterského studia učitelství 1. stupně ZŠ,
  • učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně  ZŠ
  • učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů  pro střední školy (SŠ)  

  Délka: 3 roky (kromě oborů: Český jazyk a literatura, Informatika a Technická a informační výchova, viz informace u oborů)

  • DAP Anglický jazyk a literatura pro ZŠ - přihláška od 1. 3. 2017 do 31. 7. 2017, při velkém počtu uchazečů se bude v srpnu psát písemný test, ukázka testů
   Cena oboru: 8 000,- Kč/1 semestr
   Udělená akreditace: č. 21734/2011-M3
  • DAP Český jazyk a literatura pro ZŠ - délka 5 semestrů (minimální počet 10 účastníků)
   Cena oboru: 7 000,- Kč/ 1 semestr
   Udělená akreditace: č. 21734/2011-M3
  • DAP Dějepis pro ZŠ (minimální počet 3 účastníci)
   Cena oboru: 5 400,- Kč/1 semestr
   Udělená akreditace: č. 21734/2011-M3
  • DAP Francouzský jazyk a literatura pro ZŠ
   Cena oboru: 6000,- Kč/1 semestr
   Udělená akreditace: č. 21734/2011-M3
  • DAP Fyzika pro ZŠ
   Cena oboru: 6 900,- Kč/1 semestr
   Udělená akreditace: č. 21734/2011-M3
  • DAP Chemie pro ZŠ
   Cena oboru:  6 900,- Kč/1 semestr
   Udělená akreditace: č. 21734/2011-M3
  • DAP Informatika pro ZŠ - délka: 2 roky (minimální počet 5 účastníků)
   Cena oboru: 10 000,- Kč/1 semestr
   Udělená akreditace: č. 21734/2011-M3
  • DAP Matematika pro ZŠ (minimální počet 5 účastníků)
   Cena oboru: 7 000,- Kč/1 semestr
   Udělená akreditace: č. 21734/2011-M3
  • DAP Německý jazyk a literatura pro ZŠ
   Cena oboru: 7 000,- Kč/1 semestr      
   Udělená akreditace: č. 21734/2011-M3
  • DAP Občanská výchova pro ZŠ
   Cena oboru: 5 000,- Kč/1 semestr
   Udělená akreditace: č. 21734/2011-M3
  • DAP Přírodopis pro ZŠ (minimální počet 10 účastníků)
   Cena oboru: 7 000,- Kč
   Udělená akreditace: č. 21734/2011-M3
  • DAP Ruský jazyk a literatura pro ZŠ
   Cena oboru: 6000 ,- Kč/1 semestr
   Udělená akreditace: č. 21734/2011-M3
  • DAP Technická a informační výchova pro ZŠ - délka: 2 roky (minimální počet 5 účastníků)
   Cena oboru: 10 000,- Kč/1 semestr
   Udělená akreditace: č. 21734/2011-M31
  • DAP Učitelství bezpečnosti a ochrany obyvatel UBOO (délka: 3 semestry, třetí semestr bez poplatku)                                   
   Cena oboru: 6 900,-Kč/1 semestr
   Udělená akreditace: MŠMT-2390/2014-1-142
  • DAP Výchova ke zdraví pro ZŠ (minimálně 6 účastníků)
   Cena oboru: 6 000,- Kč/1 semestr
   Udělená akreditace: č. 21734/2011-M31
  • DAP Výtvarná výchova pro ZŠ
   Cena oboru:: 6 900,- Kč/1 semestr  
   Udělená akreditace: č. 21734/2011-M3
  • DAP Zeměpis pro ZŠ
   Cena oboru: 6 000,-Kč/1 semestr
   Udělená akreditace: č. 21734/2011-M3

  2. Rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět pro střední školy (SŠ)

  Program je určen pro absolventy:

  • magisterského studia učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ 
  • magisterského studia učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů  SŠ 

  Délka: 3 roky

  • DAP Výtvarná výchova pro SŠ
   Cena oboru: 6 900,- Kč/1 semestr
   Udělená akreditace: č. 21734/2011-M3

  3. Rozšíření učitelské kvalifikace - učitelství oborů pro střední školy (SŠ)

  Program je určen pro absolventy: magisterského studia učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů  2. stupně  ZŠ  k  rozšíření kvalifikace příslušného oboru na učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů  SŠ.

  Délka: 1 rok

  • ZSS Anglický jazyk a literatura pro SŠ - přihláška do 29. 2. 2016, písemná přijímací zkouška z anglického jazyka, ukázka testů
   Cena oboru: 8 000,- Kč/1 semestr
   Udělená akreditace: č. 21734/2011-M3
  • ZSS Český jazyk a literatura pro SŠ  (minimální počet 10 účastníků)
   Cena oboru: 7 000,- Kč/1 semestr
   Udělená akreditace: č. 21734/2011-M3
  • ZSS Francouzský jazyk a literatura pro SŠ
   Cena oboru: 6 000,- Kč/1 semestr
   Udělená akreditace: č. 21734/2011-M3
  • ZSS Hudební výchova pro SŠ (minimální počet 4 účastníků)
   Cena oboru: 5 500,-Kč/1 semestr
   Udělená akreditace: č. 21734/2011-M3
  • ZSS Matematika pro SŠ (minimální počet 5 účastníků)
   Cena oboru: 7 000,- Kč/1 semestr
   Udělená akreditace: č. 21734/2011-M3
  • ZSS Německý jazyk a literatura pro SŠ (minimální počet 4 účastníci)
   Cena oboru: 7 500,- Kč/1 semestr
   Udělená akreditace: č. 21734/2011-M3
  • ZSS Výtvarná výchova pro SŠ
   Cena oboru: 6 900,-Kč/1 semestr
   Udělená akreditace: č. 21734/2011-M3
  • ZSS Základy společenských věd pro SŠ
   Cena oboru: 6 900,- Kč/1 semestr
   Udělená akreditace: č. 21734/2011-M3

  4. Rozšíření učitelské kvalifikace - učitelství oboru 2. stupně základní školy (ZŠ)

  Program je určen pro absolventy: magisterského studia učitelství 1. stupně ZŠ k rozšíření kvalifikace učitelství příslušného oboru pro 2. stupeň ZŠ.

  Délka: 2 roky

  • ZS1 Český jazyk a literatura  pro ZŠ (minimální počet 10 účastníků)
   Cena oboru: 7 000,- Kč/1 semestr
   Udělená akreditace: č. 21734/2011-M3
  • ZS1 Hudební výchova  pro ZŠ (minimální počet 4 účastníků)
   Cena oboru: 5 500,- Kč/1 semestr
   Udělená akreditace: č. 21734/2011-M3
  • ZS1 Matematika pro ZŠ (minimální počet 5 účastníků)
   Cena oboru: 7 000,- Kč/1 semestr
   Udělená akreditace: č. 21734/2011-M3
  • ZS1 Německý jazyk a literatura pro ZŠ
   Cena oboru: 7 000,- Kč/1 semestr
   Udělená akreditace: č. 21734/2011-M3
  • ZS1 Výtvarná výchova pro ZŠ
   Cena oboru: 6 900,- Kč/1 semestr
   Udělená akreditace: č. 21734/2011-M3 

  5. Rozšiřující program speciální pedagogiky

  Program je určen pro absolventy:  magisterského studia učitelství k rozšíření původní kvalifikace učitele o odbornou kvalifikaci k výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

  Délka: 3 roky

  • SP Speciální pedagogika (minimální počet 5 účastníků)
   Cena oboru: 5 000,- Kč/1 semestr
   Udělená akreditace: č. 21734/2011-M3

  6. Učitelství pro mateřské školy

  Program je v souladu s § 6 odst. 1 písm. b), zákona 563/2004 Sb. a je určen pro absolventy magisterského studia učitelství pro 1. stupeň ZŠ k rozšíření kvalifikace učitelství pro mateřské školy. Program je tvořen skupinami předmětů z oblasti pedagogiky, psychologie, oborových didaktik vedoucích k získání kompetencí k výchově a vzdělávání dětí v mateřských školách.

  Délka: 2 semestry

  • Učitelství pro mateřské školy
   Cena oboru: 12 000,- Kč/1 semestr
   Udělená akreditace: č. 21734/2011-M3 

  7. Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Program je v souladu s § 7, odst. (1), zákona 563/2004 Sb. a je určen pro absolventy magisterského studia učitelství 2. stupně ZŠ k rozšíření kvalifikace učitelství pro 1. stupeň základní školy. Absolventi magisterského studia učitelství pro SŠ mohou být přijati v případě, že doloží doklad o učitelské praxi na základní škole v délce minimálně 3 roky. Program je tvořen skupinami předmětů z oblasti pedagogiky, psychologie, oborových didaktik vedoucích k získání kompetencí k výchově a vzdělávání žáků na 1. stupni ZŠ.

Součástí programu je hra na klavír, která je součástí předmětu didaktika hudební výchovy. U zápočtu je stanovený určitý počet písní, které student zahraje a zazpívá. Pro zájemce o studium to tedy znamená, že musí mít ve hře na klavír takové dovednosti, aby písničku dovedl zahrát (melodie v pravé ruce) a jednoduchým způsobem doprovodit (harmonický doprovod v levé ruce).

Absolventi získají kvalifikaci pro výuku na 1. stupni ZŠ.

  Délka: 2 roky

  • Učitelství pro 1. stupeň základní školy (minimální počet 15 účastníků)
   Cena oboru: 12 000,- Kč/1 semestr
   Udělená akreditace: č. 21734/2011-M3