•  
 
Programy podle akreditovaných studijních programů

Programy podle akreditovaných bakalářských studijních programů

Základní údaje:

 • Termín podání přihlášky je od 1. 3. 2016 do 31. 8. 2016.
 • Přijímací řízení je výběrové na základě zaslaných dokumentů.
 • Typ přihlášky: pouze elektronická přihláška (e-přihláška). Uchazeči o CŽV si vytisknou průvodku, ke které přiloží doklady o požadovaném vzdělání a vše zašlou na Centrum CCV PdF MU, Poříčí 7, 603 000 Brno. Nekompletní přihlášky budou vráceny!
 • Programy jsou ukončeny absolvováním závěrečné zkoušky a předložením závěrečné práce.
 • Pokud budou chtít účastníci tohoto programu pokračovat v akreditovaném bakalářském programu studia na PdF MU,  podají si po ukončení programu CŽV e-přihlášku do tohoto studia.
 • Tyto programy CŽV jsou akreditovány a jsou v souladu se Zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.
 • Program je v souladu s § 9, odst. (3 a 5), zákona 563/2004 Sb a je určen pro uchazeče, kteří absolvovali střední vzdělání s maturitou těchto studijních směrů: technické obory, obory obchodu a služeb, obory služeb zdravotnických, pečovatelských a sociálních, vhodné i pro absolventy VOŠ.

1. OVP Učitelství praktického vyučování se zaměřením na obchod a služby

 • Délka: 4 semestry. 
 • Cena oboru: 7 900,-Kč/1 semestr
 • Udělená akreditace: č. 21734/2011-M3

2. OVP Učitelství praktického vyučování se zaměřením na technické obory

 • Délka: 4 semestry. 
 • Cena oboru: 7 900,-Kč/1 semestr
 • Udělená akreditace: č. 21734/2011-M3

3. OVP Učitelství praktického vyučování se zaměřením na dopravní výchovu (učitelé autoškol, pracovníci v dopravní výchově a státní správě pro dopravu)

 • Délka: 4 semestry. 
 • Cena oboru: 7 900,-Kč/1 semestr
 • Udělená akreditace: č. 21734/2011-M3 

4. OVP Učitelství praktického vyučování se zaměřením na zdravotnictví

 • Délka: 4 semestry. 
 • Cena oboru: 7 900,-Kč/1 semestr
 • Udělená akreditace: č. 21734/2011-M3