•  
 

Přihláška do programu CŽV

E-přihláška

Uchazeči o programy celoživotního vzdělávání na Masarykově univerzitě se přihlašují pomocí elektronické přihlášky (dále e-přihláška).

Možnost podání papírové přihlášky ke studiu již neexistuje.

Podání e-přihlášky

Zájemci o CŽV nejdříve vyberou obor a následně založí e-přihlášku. Poté vytisknou průvodku z e-přihlášky v Informačním systému MU, ke které přiloží doklady o požadovaném vzdělání, a vše zašlou poštou na adresu Centra celoživotního vzdělávání.

Nekompletní přihlášky budou vráceny!

Pokud v době podání přihlášky nemáte ještě VŠ diplom, je nutno dodat doklad o ukončení studia vydaný studijním oddělením příslušné fakulty.

Manipulační poplatek

Pro každý obor je třeba založit samostatnou e-přihlášku a za každou se hradí manipulační poplatek ve výši 450,- Kč. Úhrada poplatku musí být provedena prostřednictvím Obchodního centra MU, odkaz na něj je přímo ve Vaší e-přihlášce.

Termíny

Termíny pro podání e-přihlášky a úhradu manipulačního poplatku jsou uvedeny v bližších informacích o aktuálním přijímacím řízení.