•  
 
Rozšiřující programy

Rozšiřující programy

Rozšiřující programy jsou určeny pro absolventy magisterského studia pedagogických fakult, kteří si jejich absolvováním mohou rozšířit aprobaci o další předmět.

Základní informace:

 • Termín podání přihlášky je od 1. 3. 2017 do 31. 8. 2017 (kromě programů zaměřených na anglický jazyk, kde je termín podání přihlášky od 1. 3. 2017 do 31. 7. 2017).
 • Výuka probíhá zpravidla jednou týdně nebo jednou za dva týdny v pátek nebo sobotu (upřesnění podá katedra realizující příslušný program).
 • Typ přihlášky: pouze elektronická přihláška (e-přihláška). Uchazeči o CŽV si vytisknou průvodku, ke které přiloží doklady o požadovaném vzdělání, příp. i další požadované doklady, a vše zašlou na Centrum CŽV PdF MU, Poříčí 7, 603 00 Brno. Nekompletní přihlášky budou vráceny! Pokud v době podání přihlášky nebude mít uchazeč ještě VŠ diplom, je nutné dodat doklad o ukončení studia vydaný studijním oddělením příslušné fakulty. 
 • Manipulační poplatek za e-přihlášku činí 450,- Kč. Úhrada poplatku musí být provedena prostřednictvím elektronického Obchodního centra MU, odkaz na něj je přímo u e-přihlášky.
 • Přijímací řízení je výběrové na základě zaslaných dokumentů, kromě programů zaměřených na anglický jazyk, pro které může být stanoven písemný test. V případě velkého počtu uchazečů bude kritériem výběrového řízení průměrná známka ze státní závěrečné zkoušky. Přílohou k průvodce e-přihlášky je úředně ověřená kopie diplomu absolventa vysoké školy a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky). 
 • Programy jsou ukončeny absolvováním závěrečné zkoušky a předložením závěrečné práce.
 • Tyto programy CŽV jsou akreditovány a jsou v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.
 • Osvědčení o absolvování programu je přílohou VŠ diplomu.
 • 1. Rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět (DAP) 2. stupně základní školy (ZŠ)

  Program je určen pro absolventy: magisterského studia učitelství 1. stupně ZŠ, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně  ZŠ a učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů  pro střední školy (SŠ).  

  Délka: 6 semestrů (kromě programů: Český jazyk a literatura, Informatika a Technická a informační výchova, Učitelství bezpečnosti a ochrany obyvatel - UBOO, viz informace u programů)

  • DAP Anglický jazyk a literatura pro ZŠ - přihláška od 1. 3. 2017 do 31. 7. 2017, při velkém počtu uchazečů se bude v srpnu psát písemný test - 28. 8. 2017, ukázka testů
   Cena programu: 8 000,- Kč/1 semestr
   Udělená akreditace: MSMT-22698/2016-1
   Informace ke stažení
  • DAP Český jazyk a literatura pro ZŠ - délka 5 semestrů (minimální počet 10 účastníků)
   Cena programu: 7 000,- Kč/ 1 semestr
   Udělená akreditace: MSMT-22698/2016-1
   Informace ke stažení
  • DAP Dějepis pro ZŠ
   Cena programu: 5 700,- Kč/1 semestr
   Udělená akreditace: MSMT-22698/2016-1
   Informace ke stažení
  • DAP Fyzika pro ZŠ
   Cena programu: 6 900,- Kč/1 semestr
   Udělená akreditace: MSMT-22698/2016-1
   Informace ke stažení
  • DAP Chemie pro ZŠ
   Cena programu: 6 900,- Kč/1 semestr
   Udělená akreditace: MSMT-22698/2016-1
   Informace ke stažení
  • DAP Informatika pro ZŠ - délka 4 semestry (minimální počet 5 účastníků)
   Cena programu: 10 000,- Kč/1 semestr
   Udělená akreditace: MSMT-22698/2016-1
   Informace ke stažení
  • DAP Matematika pro ZŠ 
   Cena programu: 7 000,- Kč/1 semestr
   Udělená akreditace: MSMT-22698/2016-1
   Informace ke stažení
  • DAP Německý jazyk a literatura pro ZŠ
   Cena programu: 7 000,- Kč/1 semestr      
   Udělená akreditace: MSMT-22698/2016-1
   Informace ke stažení
  • DAP Občanská výchova pro ZŠ
   Cena programu: 3 900,- Kč/1 semestr
   Udělená akreditace: MSMT-22698/2016-1
   Informace ke stažení
  • DAP Přírodopis pro ZŠ (minimální počet 8 účastníků)
   Cena programu: 7 000,- Kč
   Udělená akreditace: MSMT-22698/2016-1
  • DAP Ruský jazyk a literatura pro ZŠ
   Cena programu: 6000,- Kč/1 semestr
   Udělená akreditace: MSMT-22698/2016-1
   Informace ke stažení
  • DAP Technická a informační výchova pro ZŠ - délka 4 semestry (minimální počet 5 účastníků)
   Cena programu: 10 000,- Kč/1 semestr
   Udělená akreditace: MSMT-22698/2016-1
   Informace ke stažení
  • DAP Výchova ke zdraví pro ZŠ (minimálně počet 5 účastníků)
   Cena programu: 6 000,- Kč/1 semestr
   Udělená akreditace: MSMT-22698/2016-1
   Informace ke stažení
  • DAP Zeměpis pro ZŠ
   Cena programu: 6 000,- Kč/1 semestr
   Udělená akreditace: MSMT-22698/2016-1
   Informace ke stažení
  • Učitelství bezpečnosti a ochrany obyvatel - UBOO - délka 3 semestry (minimální počet účastníků 17, maximální počet 25), určen jen pro absolventy magisterského studia učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
   Cena programu: 10 000,- Kč/1 semestr
   Udělená akreditace: MSMT-7377/2017-1-424
   Informace ke stažení

  2. Rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět 2. stupně základní školy (ZŠ)

   Program je určen pro absolventy: magisterského studia učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ k rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět na 2. stupni ZŠ.  

   Délka: 6 semestrů

  • Učitelství Výtvarné výchovy na 2. stupni ZŠ (minimální počet účastníků 5, maximální počet 25)
   Cena programu: 7 500,- Kč/1 semestr
   Udělená akreditace: MSMT-7377/2017-1-424
   Informace ke stažení 

  3. Rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět pro střední školy (SŠ)

   Program je určen pro absolventy: magisterského studia učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů  pro střední školy (SŠ) k rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět na SŠ.  

   Délka: 6 semestrů

 • Učitelství Výtvarné výchovy na SŠ (minimální počet účastníků 5, maximální počet 25)
  Cena programu: 7 500,- Kč/1 semestr
  Udělená akreditace: MSMT-7377/2017-1-424
  Informace ke stažení 
 • 4. Rozšíření učitelské kvalifikace - učitelství oborů pro střední školy (SŠ)

  Program je určen pro absolventy: magisterského studia učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů  2. stupně  ZŠ  k  rozšíření kvalifikace příslušného oboru na učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů  SŠ.

  Délka: 2 semestry (kromě programu Učitelství matematiky pro SŠ, viz informace u programu)

 • Učitelství anglického jazyka pro střední školy (maximální počet 15 účastníků) - přihláška do 31. 7. 2017, při velkém počtu uchazečů se bude v srpnu psát písemný test - 28. 8. 2017, v 10:00 hod., uč. 60, Poříčí 9, ukázka testů
  Cena programu: 8 000,- Kč/1 semestr
  Udělená akreditace: MSMT-1362/2017-1-164
  Informace ke stažení 
 • Učitelství francouzského jazyka pro střední školy (maximální počet 10 účastníků)
  Cena programu: 6 500,- Kč/1 semestr
  Udělená akreditace: MSMT-1362/2017-1-164
  Informace ke stažení
 • Učitelství matematiky pro SŠ - délka 3 semestry (maximální počet 20 účastníků)
  Cena programu: 6 500,- Kč/1 semestr
  Udělená akreditace: MSMT-1362/2017-1-164
  Informace ke stažení
 • Učitelství německého jazyka pro střední školy (maximální počet 15 účastníků)
  Cena programu: 8 000,- Kč/1 semestr
  Udělená akreditace: MSMT-1362/2017-1-164
  Informace ke stažení
 • Učitelství ruského jazyka pro střední školy (maximální počet 15 účastníků)
  Cena programu: 8 000,- Kč/1 semestr
  Udělená akreditace: MSMT-1362/2017-1-164
  Informace ke stažení
 • Výtvarná výchova pro SŠ - rozšíření učitelské kvalifikace na jiný druh školy (minimální počet účastníků 10, maximální počet 25)
  Cena programu: 7 000,- Kč/1 semestr
  Udělená akreditace: MSMT-7377/2017-1-424
  Informace ke stažení
 • Základy společenských věd pro střední školy (maximální počet 30 účastníků)
  Cena programu: 6 900,- Kč/1 semestr
  Udělená akreditace: MSMT-1362/2017-1-164
  Informace ke stažení
 • ZSS Český jazyk a literatura pro SŠ (minimální počet 10 účastníků) 
  Cena programu: 7 000,- Kč/1 semestr
  Udělená akreditace: MSMT-22698/2016-1
  Informace ke stažení
 • ZSS Hudební výchova pro SŠ (minimální počet 4 účastníků) 
  Cena programu: 5 500,- Kč/1 semestr
  Udělená akreditace: MSMT-22698/2016-1
  Informace ke stažení
 • 5. Rozšíření učitelské kvalifikace - učitelství oborů 2. stupně základní školy (ZŠ)

  Program je určen pro absolventy: magisterského studia učitelství 1. stupně ZŠ k rozšíření kvalifikace učitelství příslušného oboru pro 2. stupeň ZŠ.

  Délka: 4 semestry (kromě programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - obor výtvarná výchova, viz informace u programu)

 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - obor výtvarná výchova - délka 6 semestrů (minimální počet účastníků 5, maximální počet 25)
  Cena programu: 7 500,- Kč/1 semestr
  Udělená akreditace: MSMT-7377/2017-1-424
  Informace ke stažení
 • ZS1 Český jazyk a literatura  pro ZŠ (minimální počet 5 účastníků)
  Cena programu: 7 000,- Kč/1 semestr
  Udělená akreditace: MSMT-22698/2016-1
  Informace ke stažení
 • ZS1 Hudební výchova  pro ZŠ (minimální počet 4 účastníků)
  Cena programu: 5 500,- Kč/1 semestr
  Udělená akreditace: MSMT-22698/2016-1
 • ZS1 Matematika pro ZŠ
  Cena programu: 7 000,- Kč/1 semestr
  Udělená akreditace: MSMT-22698/2016-1
  Informace ke stažení
 • ZS1 Německý jazyk a literatura pro ZŠ
  Cena programu: 7 000,- Kč/1 semestr
  Udělená akreditace: MSMT-22698/2016-1
  Informace ke stažení

  6. Rozšíření učitelské kvalifikace jazykové specializace 1. stupně základní školy (ZŠ)

  Program je určen pro absolventy: magisterského studia učitelství 1. stupně ZŠ a učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ k rozšíření kvalifikace pro výuku cizího jazyka na 1. stupni ZŠ.

  Délka: 4 semestry

 • CJ1R Anglický jazyk pro 1. stupeň ZŠ - přihláška od 1. 3. 2017 do 31. 7. 2017, při velkém počtu uchazečů se bude v srpnu psát písemný test - 28. 8. 2017
  Cena programu: 8 000,- Kč/1 semestr
  Udělená akreditace: MSMT-22698/2016-1
  Informace ke stažení
 • 7. Učitelství pro mateřské školy

  Program je určen pro absolventy: magisterského studia učitelství 1. stupně ZŠ k rozšíření kvalifikace učitelství pro MŠ.

  Délka: 2 semestry

 • Učitelství pro mateřské školy (maximální počet účastníků 15)
  Cena programu: 12 000,- Kč/1 semestr
  Udělená akreditace: MSMT-7377/2017-1-424
  Informace ke stažení (bude doplněno)
 • 8. Rozšiřující program speciální pedagogiky

  Program je určen pro absolventy: magisterského studia učitelství k rozšíření původní kvalifikace učitele o odbornou kvalifikaci k výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

  Délka: 6 semestrů

  • SP Speciální pedagogika (minimální počet 3 účastníků)
   Cena programu: 5 000,- Kč/1 semestr
   Udělená akreditace: MSMT-22698/2016-1
   Informace ke stažení