•  
 
Programy podle akreditovaných studijních programů

Programy podle akreditovaných bakalářských studijních programů

Základní informace:

 • Termín podání přihlášky je od 1. 3. 2017 do 31. 8. 2017.
 • Typ přihlášky: pouze elektronická přihláška (e-přihláška). Uchazeči o CŽV si vytisknou průvodku, ke které přiloží doklady o požadovaném vzdělání a vše zašlou na Centrum CŽV PdF MU, Poříčí 7, 603 00 Brno. Nekompletní přihlášky budou vráceny!
 • Manipulační poplatek za e-přihlášku činí 450,- Kč. Úhrada poplatku musí být provedena prostřednictvím elektronického Obchodního centra MU, odkaz na něj je přímo u e-přihlášky.
 • Přílohou k přihlášce je úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení.
 • Přijímací řízení je výběrové na základě zaslaných dokumentů.
 • Programy jsou ukončeny absolvováním závěrečné zkoušky a předložením závěrečné práce.
 • Pokud budou chtít účastníci těchto programů pokračovat v akreditovaném bakalářském programu studia na PdF MU, podají si po ukončení programu CŽV e-přihlášku do tohoto studia.
 • Tyto programy CŽV jsou akreditovány a jsou v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.
 • Programy jsou v souladu s § 9 odst. 3 a 5 zákona č. 563/2004 Sb a jsou určeny pro uchazeče, kteří absolvovali střední vzdělání s maturitou těchto studijních směrů: technické obory, obory obchodu a služeb, obory služeb zdravotnických, pečovatelských a sociálních, vhodné i pro absolventy VOŠ. Programy nejsou určeny pro absolventy klasických gymnázií.

1. OVPO Učitelství praktického vyučování se zaměřením na obchod a služby

Informace ke stažení

 • Délka: 4 semestry
 • Cena programu: 7 900,- Kč/1 semestr
 • Udělená akreditace: MSMT-22698/2016-1

2. OVPT Učitelství praktického vyučování se zaměřením na technické obory

Informace ke stažení

 • Délka: 4 semestry
 • Cena programu: 7 900,- Kč/1 semestr
 • Udělená akreditace: MSMT-22698/2016-1

3. OVPD Učitelství praktického vyučování se zaměřením na dopravní výchovu (učitelé autoškol, pracovníci v dopravní výchově a státní správě pro dopravu)

Informace ke stažení

 • Délka: 4 semestry
 • Cena programu: 7 900,- Kč/1 semestr
 • Udělená akreditace: MSMT-22698/2016-1  

4. OVPZ Učitelství praktického vyučování se zaměřením na zdravotnictví

Informace ke stažení

 • Délka: 4 semestry
 • Cena programu: 7 900,- Kč/1 semestr
 • Udělená akreditace: MSMT-22698/2016-1