•  
 
Pro zájemce o CŽV

Informace pro zájemce o CŽV

Milé uchazečky, milí uchazeči,
vážíme si Vašeho zájmu o programy celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Naše pracoviště patří k nejpřednějším pedagogickým fakultám v České republice. Nabízíme kvalitní vzdělání, které je zajišťováno na specializovaných katedrách, předními odborníky v jednotlivých oborech.

Přijímací řízení a sběr přihlášek

Přehled aktuálně nabízených celoživotních programů a termíny pro podání e-přihlášky jsou uvedeny pod následujícími odkazy. 

Kompletní nabídka oborů v programu CŽV bude zveřejněna k 1. 3. 2016 s možností podání e-přihlášky od 1. 3. 2016 do 31. 8. 2016.

Rádi Vám pomůžeme s výběrem vhodného programu a zodpovíme Vaše dotazy na emailové adrese: ccv@ped.muni.cz.

Ceník programů CŽV

Ceník CŽV v akademickém roce 2016/2017

Podrobné informace naleznete na podstranách: