•  
 
Pro zájemce o CŽV

Informace pro zájemce o CŽV

Milé uchazečky, milí uchazeči,
vážíme si Vašeho zájmu o programy celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Naše pracoviště patří k nejpřednějším pedagogickým fakultám v České republice. Nabízíme kvalitní vzdělání, které je zajišťováno na specializovaných katedrách, předními odborníky v jednotlivých oborech. 

Programy celoživotního vzdělávání rozdělujeme obecně na profesní a zájmové. Pedagogická fakulta MU nabízí v rámci profesního vzdělávání programy specializační, rozšiřující či doplňující

Mezi další důležité informace patří to, že absolventům programu CŽV není udělován akademický titul, obdrží osvědčení o absolvování ve smyslu § 60 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách. Celoživotní vzdělávání se nepovažuje za řádné vysokoškolské vzdělání a není považováno za soustavnou přípravu na budoucí povolání ve smyslu zákona 117/1995 Sb. O státní sociální podpoře. Účastníci nemají nárok na stravování v menze, na ubytování na kolejích a na slevy v řádné hromadné dopravě.

Přijímací řízení a sběr přihlášek do programů:

Přehled aktuálně nabízených celoživotních programů a termíny pro podání e-přihlášky jsou uvedeny pod následujícími odkazy. 

Kompletní nabídka oborů v programu CŽV bude zveřejněna k 1. 3. 2017 s možností podání e-přihlášky od 1. 3. 2017 do 31. 8. 2017.

Novinka: Přihlášky do programů celoživotního vzdělávání, které nabízí Katedra anglického jazyka a literatury, bude možné podávat od 1. 3. 2017 do 31. 7. 2017!

Rádi Vám pomůžeme s výběrem vhodného programu a zodpovíme Vaše dotazy na emailové adrese: ccv@ped.muni.cz.

Pokud chcete být včas informováni o nových kurzech a dalších aktualitách týkajících se celoživotního vzdělávání u nás na fakultě sledujte náš facebook.

Den otevřených dveří na CCV

V sobotu 4. 2. 2017 se na Vás budeme těšit!

Informace a program naleznete zde:

www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/den-otevrenych-dveri

Ceník programů CŽV

Ceník CŽV v akademickém roce 2016/2017

Podrobné informace naleznete na podstranách: