•  
 
Pro zájemce o CŽV

Informace pro zájemce o CŽV

Milé uchazečky, milí uchazeči,
vážíme si Vašeho zájmu o programy celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Naše pracoviště patří k nejpřednějším pedagogickým fakultám v České republice. Nabízíme kvalitní vzdělání, které je zajišťováno na specializovaných katedrách, předními odborníky v jednotlivých oborech. 

Programy celoživotního vzdělávání rozdělujeme obecně na profesní a zájmové. Pedagogická fakulta MU nabízí v rámci profesního vzdělávání programy specializační, rozšiřující či doplňující

Mezi další důležité informace patří to, že absolventům programu CŽV není udělován akademický titul, obdrží osvědčení o absolvování ve smyslu § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. Celoživotní vzdělávání se nepovažuje za řádné vysokoškolské vzdělání a není považováno za soustavnou přípravu na budoucí povolání ve smyslu zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře. Účastníci nemají nárok na stravování v menze, na ubytování na kolejích a na slevy v řádné hromadné dopravě.

Přijímací řízení a sběr přihlášek do programů CŽV

Přehled aktuálně nabízených programů celoživotního vzdělávání je uveden pod následujícími odkazy. 

Termín pro podání přihlášky pro programy Aplikovaná behaviorální analýza, DAP Anglický jazyk a literatura pro ZŠ, CJ1R Anglický jazyk pro 1. stupeň ZŠ, Učitelství anglického jazyka pro střední školy je od 1. 3. 2017 do 31. 7. 2017 (viz informace u jednotlivých oborů).

Termín pro podání přihlášky na ostatní programy je od 1. 3. 2017 do 31. 8. 2017.

Pokud potřebujete poradit s výběrem vhodného oboru, rádi Vám pomůžeme a zodpovíme Vaše dotazy na emailové adrese: ccv@ped.muni.cz.

Pokud chcete být včas informováni o nových kurzech a dalších aktualitách týkajících se celoživotního vzdělávání u nás na fakultě sledujte náš facebook.

Ceník programů CŽV

Ceník CŽV v akademickém roce 2017/2018

Podrobné informace naleznete na podstranách: