•  
 

Katalog předmětů pro CŽV 2018/2019

Chybějící katalogy budou postupně doplněny. Omlouváme se a děkujeme za pochopení. 

Programy k rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět

Programy k rozšíření učitelské kvalifikace pro střední školy

Programy k rozšíření učitelské kvalifikace na jiný stupeň základní školy

Učitelství pro mateřské školy

Rozšiřující program speciální pedagogiky

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

Doplňující pedagogické programy

Programy podle akreditovaných studijních programů

Studium k výkonu specializovaných činností

Studium k prohlubování odborné kvalifikace

Studium pro asistenty pedagoga

Kurzy

Starší katalogy: