•  
 

Katalog předmětů pro CŽV 2017/2018

Katalog je momentálně v úpravě, bude zveřejněn do čtrnácti dnů.

Programy k rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět

Programy k rozšíření učitelské kvalifikace pro střední školy

Programy k rozšíření učitelské kvalifikace: učitelství oboru specializace ZŠ

Rozšíření učitelské kvalifikace jazykové specializace 1. stupně ZŠ

Rozšiřující program speciální pedagogiky

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

Doplňující pedagogické programy

Programy podle akreditovaných studijních programů

Studium k prohlubování odborné kvalifikace

Studium pro asistenty pedagoga

Starší katalogy: