•  
 
Pro účastníky CŽV

Informace pro účastníky CŽV

Legislativa

Vnitřní předpisy, směrnice

Seznam garantů kateder pro CŽV

Seznam garantů

Důležité informace pro nově přijaté účastníky CŽV v akademickém roce 2016/2017

Informace pro účastníky

Harmonogram akademického roku 2016/2017

  Podzimní semestr 2016

 • Registrace a zápis předmětů 1. semestru: provádí Centrum celoživotního vzdělávání
 • Zveřejnění rozvrhu: 1. 8. 2016
 • Zápis do seminárních skupin: 2. 8. 2016 - 2. 10. 2016
 • Výuka: 19. 9. 2016 - 17. 12. 2016
 • Zkouškové období: 2. 1. 2017 – 11. 2. 2017
 • Jarní semestr 2017

 • Registrace předmětů: 1. 12. 2016 - 5. 2. 2017
 • Zápis předmětů: 6. 2. 2017 od 17:00 hod. - 19. 2. 2017
 • Změny v zápisu předmětů: 20. 2. 2017 - 5. 3. 2017
 • Zveřejnění rozvrhu: 19. 12. 2016
 • Zápis do seminárních skupin: 6. 2. 2017 od 17:00 hod. - 5. 3. 2017
 • Výuka: 20. 2. 2017 - 20. 5. 2017
 • Zkouškové období: 22. 5. 2017 – 1. 7. 2017
 • Termín kontroly plnění podmínek programu: 10. 7. 2016

  Kontrola plnění podmínek programu CŽV znamená:

 • kontrola splnění podmínek pro přijetí do řádného studia u tzv. nultých ročníků
 • kontrola splnění podmínek v nadstandardní době studia

Fotografování pro Informační systém a průkaz účastníka CŽV

Pravidelné fotografování osob na MU probíhá celoročně na vybraných pracovištích, podrobnosti hledejte na stránkách Ústavu výpočetní techniky.