Workshop v rámci Metodologického semináře

Výzkumná otázka a design výzkumu

 

Jan Mareš, Stanislav Ježek

 

Anotace

Workshop se zaměřuje na často podceňovanou fázi výzkumných projektů – volbu výzkumné otázky a na ni navazující základní designové směřování výzkumného projektu. Řada doktorských výzkumných projektů, které nejsou přímou součástí běžícího výzkumného programu na školitelském pracovišti, se potýká s problémy plynoucími z nevhodně zaměřené výzkumné otázky, popř. z nevhodně zvolené výchozí metodologie. Tyto problémy typicky protahují realizaci výzkumného projektu, vedou k výzkumným artefaktům nebo banalitám či přímo zabraňují doktorandovi naplnit cíle svého dizertačního projektu.
Zaměříme se především na dobře reflektovanou a zdůvodněnou volbu výzkumné otázky a implikace této volby na následné plánování výzkumu a na využívání celé šíře metodologických možností, které se v sociálních vědách nabízejí (od kvantitativních, přes kvalitativní po smíšené).
Jde o interaktivní workshop, nebudeme tedy přednášet. Budeme pracovat přímo s výzkumnými projekty účastníků. Účastníci workshopu by měli do 15. 8. 2011 dodat cca jednostránkový výtah ze svého výzkumného projektu na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Ten by měl obsahovat základní teoretický rámec výzkumu, výzkumnou otázku(y) a kostru výzkumného postupu, jímž má být získána odpověď. Výtah z projektu zasílají studenti prvního nebo druhého ročníku doktorského studia. Na workshopu se bude s vybranými projekty modelově pracovat. Studenti z vyšších ročníků se mohou workshopu také zúčastnit (projekt nezasílejte).

 

dr. Mareš dr. Ježek

 

Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.

Dr. Mareš působí jako odborný pracovník na Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny Fakulty sociálních studií, odborný asistent Katedry psychologie Pedagogické fakulty a Katedry psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Vystudoval psychologii a pedagogiku, doktorát získal v oblasti sociální psychologie. Vyučuje zejména pedagogickou a sociální psychologii. Známé jsou především jeho výzkumy internetových prezentací škol, klimatu školy, zvládání zátěže u adolescentů a postojů učitelů. Mnohé z publikací jsou dostupné on-line.

 

Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.

Dr. Ježek je odborným pracovníkem Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Na Katedře psychologie Fakulty sociálních studií MU vyučuje metodologii psychologie a statistickou analýzu dat. Zabývá se především diagnostikou psychosociálního klimatu školy, kognitivními teoriemi odpovědi na otázku, výzkumem adolescentů, postojů učitelů a kvality života učitelů a žáků. Mnohé z jeho prací jsou dostupné on-line.

Aktualizováno (Neděle, 10 Srpen 2014 12:19)