Škola jako kulturní, sociální a výchovná instituce

Kulturní a sociální podmínky a organizace a obsah vzdělávání: proměny kurikula

Role učitelů a inovace jejich vzdělávání v českém a evropském kontextu

Kulturní rozvoj dětí a mládeže v procesu výchovy a vzdělávání: působení nových kulturních a sociálních vlivů

Informační a komunikační technologie ve výchově a vzdělávání: možnosti a limity

Celoživotní učení a zájmové vzdělávání: aktivity ve volném čase

 

Návrat na základní výběr