•  
 
Učitelské vzdělávání a profesionalizace učitelů ve Švýcarsku

Učitelské vzdělávání ve Švýcarsku a profesionalizace učitelů

Katedra německého jazyka a literatury s podporou Institutu výzkumu školního vzdělávání srdečně zve na přednášku o vzdělávání učitelů a otázkách spojených s profesionalizací učitelského povolání ve Švýcarsku. Naším hostem je prof. Dr. Hans-Ulrich Grunder, vedoucí Institutu pro vědu a vzdělávání na Univerzitě v Basileji.

Ke stěžejním oblastem jeho vědeckého a pedagogického působení patří školní, historická a mediální pedagogika, svou výzkumnou činnost směřuje zejména do oblasti výzkumu školního vzdělávání a evaluace vzdělávacích procesů včetně vzdělávání učitelů.

Přednáška proběhne v angličtině (handout v němčině), následná diskuse v angličtině a němčině.

Termín a místo konání: 8. března 2017 ve 14:00 v prostorách Galerie RUV, PdF MU, Poříčí 9.