•  
 
Pro studenty

Aktuality pro studenty

 

Změna ve výplatě stipendií

15. 1. 2018


Vážené studentky a vážení studenti,

je mou povinností oznámit Vám změnu ve výplatě stipendií.

Z důvodu nutnosti dodržování zákonné lhůty pro možnost podání odvolání proti
Rozhodnutí o přiznaném stipendiu, budou navržená stipendia od ledna 2018
vyplácena vždy až po uplynutí 30 denní lhůty ode dne doručení takového
rozhodnutí, tzn. s měsíčním zpožděním.

Např. navržená a zadaná stipendia v měsíci lednu 2018 budou vyplacena ke dni 15.
února 2018.

Všem Vám děkuji za pochopení.
Petr Šimík

odkaz do IS MU

 
 

Plánované i neplánované změny v úředních hodinách

25. 4. 2018


Radka FAJMONOVÁ
nepřítomnost: pátek 27. 4., středa 2. 5. 2018

Nikola RIMEŠOVÁ
nepřítomnost: pondělí 30. 4. 2018

Petr ŠIMÍK
nepřítomnost: pondělí 30. 4. 2018

Michaela DAŇKOVÁ
nepřítomnost: pondělí 30. 4. - středa 2. 5. 2018

Hana BEDNÁŘOVÁ
nepřítomnost: pondělí 7. 5. 2018

odkaz do IS MU