•  
 
Pro studenty

Aktuality pro studenty

 

Změny v úředních hodinách na Studijním oddělení PdF MU

26. 9. 2016


Vážení studenti,

dne 30. 9. 2016 jsou zrušeny úřední hodiny paní Daňkové.

Děkujeme za pochopení.

odkaz do IS MU

 
 

Děkanské volno 19. 9. 2016 v době 16:40-20:00

13. 9. 2016


Při příležitosti zahájení akademického roku 2016/2017 proběhne v pondělí 19.
září 2016 od 17:00 hodin setkání zaměstnanců Pedagogické fakulty MU.

Z důvodu konání akce je na dobu 16:40-20:00 hodin vyhlášeno děkanské volno.

odkaz do IS MU

 
 

Informační setkání k učitelským praxím

13. 9. 2016

V pondělí 19. září 2016 od 15:00 hodin v učebně 50 (přízemí), Poříčí 9, se uskuteční informační setkání na téma realizace učitelských praxí pro studenty 1. ročníku prezenční formy studia (učitelských) navazujících magisterských programů N-ZS Učitelství pro ZŠN-SS Učitelství pro SŠ.
Výuka studentů 1. ročníku výše uvedených studijních programů začíná dle rozvrhu od úterý 20. září 2016.
odkaz do IS MU

 
 

Zahájení ak. roku pro studenty 1. ročníku

13. 9. 2016

Zahájení akademického roku 2016/2017 pro studenty 1. ročníku prezenční formy studia bakalářských programů a oboru Učitelství pro 1. st. ZŠ proběhne v pondělí 19. září 2016 v učebně 50 (přízemí), Poříčí 9.
Studenti se na zahájení dostaví dle následujícího harmonogramu:


Začátek v 9:20
Všichni studenti oborů


  • MŠ Učitelství pro mateřské školy

  • ZS15 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Bakalářské obory (mimo MŠ)

  • studenti s příjmením začínajícím A – F
Začátek v 10:15
Bakalářské obory (mimo MŠ)

  • studenti s příjmením začínajícím G - Ned
Začátek v 11:10
Bakalářské obory (mimo MŠ)

  • studenti s příjmením začínajícím Něm - Ž
Výuka studentů 1. ročníku prezenční formy studia bakalářských programů a (magisterského pětiletého) oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ začíná dle rozvrhu od úterý 20. září 2016.
odkaz do IS MU

 
 

Změny cen průkazů a revalidačních známek

2. 6. 2016

Vážené studentky a vážení studenti,
v souvislosti s vydáním nové směrnice k identifikačním průkazům (směrnice MU č. 4/2016) a Pokynu MU č. 3/16 (Stanovení cen identifikačních průkazů) došlo s účinností od 1. 6. 2016 k úpravám cen průkazů studentů prezenční formy studia a revalidačních známek pro ISIC. Nové ceny jsou stanoveny následovně:


  • ISIC - První průkaz studenta prezenční formy studia: 180 Kč

  • Plná cena za kartu ISIC v případě ztráty, krádeže nebo poškození karty: 380 Kč

  • Revalidační známka pro ISIC pro ak. rok 2016/2017: 180 Kč
Pokyn MU č. 3/16 Stanovení cen ID průkazů
odkaz do IS MU