•  
 

Aktuality pro akademické pracovníky - Výzvy k publikování

 

Výzva časopisu Pedagogická orientace

16. 5. 2016


Dovolujeme si vyzvat autory k zasílání příspěvků do monotematického čísla
časopisu Pedagogická orientace 2/2017 zaměřeného na proměny školního
poradenství.
Může se jednat o teoretické či empirické studie pojednávající o široké škále
témat, které mají více či méně těsnou vazbu na školní poradenství.

Abstrakty příspěvků v rozsahu 1-2 strany zasílejte do 30. 11. 2016 na
lenkamanova@phil.muni.cz.
Do 15. 12. 2016 budou abstrakty posouzeny a autoři vyrozuměni ohledně o dalším
postupu.

odkaz do IS MU